Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

Projekt pn. „Wyznaczenie i wyniesienie przejść dla pieszych

Projekt pn. „Wyznaczenie i wyniesienie przejść dla pieszych

Projekt pn. „Wyznaczenie i wyniesienie przejść dla pieszych przy ul. Kawczyńskiego i ul. Wyspiańskiego oraz doposażenie SP 1, SP 3 i SP 6 w Sanoku w zakresie edukacji komunikacyjnej” (umowa o dofinansowanie nr POIS.03.01.00-00-0123/22-00) w ramach działania 3.1.: Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T oś priorytetowa III: Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Celem projektu jest poprawa poziomu bezpieczeństwa pieszych i pozostałych użytkowników dróg na terenie miasta Sanoka oraz budowanie od najmłodszych lat świadomości i powiększenie wiedzy w zakresie edukacji komunikacyjnej.

W ramach robót budowlanych związanych z budową wyniesionych przejść dla pieszych planuje się prace przygotowawcze, roboty ziemne, wykonanie nowych warstw podbudowy, wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej oraz oznakowanie nowych przejść (znaki pionowe i poziome). Przejścia dla pieszych będą dostosowane dla osób słabowidzących poprzez wbudowanie dotykowych płytek w rejonie przejścia.

Aby kompleksowo wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa na drogach, w ramach ww. projektu zaplanowano również zakup 3 szt. urządzeń edukacji komunikacyjnej- symulatory przejść dla pieszych dla 3 szkół podstawowych z terenu Sanoka (SP 1, SP 3 i SP 6).

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 291 797,84 zł, z czego 248 028,16 stanowi dofinansowanie z środków POIS.

Planowany termin realizacji zdania- 2023r.

Data dodania: 2023-05-24 09:26:17
Data edycji: 2023-05-24 09:47:35
Ilość wyświetleń: 203
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej