Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

Historia szkoły

         Historia naszej szkoły sięga początków XX wieku, kiedy to na Posadzie Olchowskiej (dzielnica Sanoka) została wybudowana nowa Szkoła Wydziałowa Męska im. Tadeusza Kościuszki. Była to szkoła cztero, a następnie pięcioklasowa. Przed wybuchem I wojny światowej kierował nią Władysław Sygnarski. Kadrę pedagogiczną tworzyło: 6 nauczycielek i 8 nauczycieli. W 1912 roku, ówczesny inspektor Bolesław Kaczorowski powołał do życia czteroklasową szkołę żeńską, którą początkowo nazwano Szkołą nr 3, a następnie nadano jej imię Klemantyny z Tańskich Hoffmanowej. W przyszłości zamierzano połączyć ją ze szkoła męską im T. Kościuszki. Plany te przerwał wybuch I wojny światowej. Po zakończeniu wojny, szkoły w Sanoku wznowiły swoją działalność już w roku szkolnym 1918/ 1919. Ostatecznie sytuacja szkolnictwa ustabilizowała się w roku szkolnym 1924/1925. Działało wówczas 6 szkół powszechnych, siedmioklasowych. W naszej dzielnicy działała wówczas Szkoła Koedukacyjna nr 6 im. T. Kościuszki. Ponadto funkcjonowała Szkoła Żeńska nr 3 im. Klementyny Hoffmanowej. Taki stan szkolnictwa utrzymywał się do czasu wybuchu II wojny światowej. Po jej zakończeniu, w roku szkolnym 1945/1946 wznowiło działalność 6 szkół publicznych w tym Publiczna Szkoła Powszechna im. Tadeusza Kościuszki (męska) przy ulicy Lipińskiego 40. Szkoła ta liczyła 193 uczniów. Jej kierownikiem został Stanisław Potocki. W budynku przy ul. Lipińskiego mieściła się także Szkoła Powszechna (żeńska) im. Klementyny z Tańskich Hoffmanowej. W roku 1947/1948 szkoła męska przeniosła się do budynku przy ulicy Lipińskiego 57. W 1949 roku doszło do połączenia obu szkół męskiej i żeńskiej - powstała koedukacyjna Szkoła Ćwiczeń Liceum Pedagogicznego. Do dawnej nazwy szkoły powrócono w roku szkolnym 1957/1958, po rozwiązaniu Liceum Pedagogicznego. Pełna nazwa szkoły brzmiała: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki. W 1983 roku szkoła przeniosła się do nowego budynku przy ulicy Stróżowskiej 4, gdzie mieści się do dzisiaj.

Dyrektorami naszej szkoły byli:
Stanislaw Potocki - do 1949 roku
Władysław Kreowski - w latach 1958 - 1960
Jan Cała - w latach 1960 - 1965
Jan Borczyk - w latach 1965 - 1966
Wanda Nocuń - w latach 1966 - 1977
Kazimiera Stefańska - w latach 1973 - 1979
Gryzelda Ząbkiewicz - w latach 1979 - 1990
Krzysztof Sasko - w latach 1990 - 1997
Adam Mindur - w latach 1997 - 2015
Małgorzata Kielar - latach 2015 - 2019

Data dodania: 2021-01-01 09:00:00
Data edycji: 2023-03-02 11:24:21
Ilość wyświetleń: 8096
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej