EGZAMIN GIMNAZJALNY


10 kwietnia – część humanistyczna
9.00 – 10.00 - historia i wos ( możliwe wydłużenie o 20 minut)
10.00 – 10.45  ( przerwa) 
11.00 – 12.30 - język polski ( możliwe wydłużenie o 45 minut)

 

11 kwietnia – część matematyczno – przyrodnicza
9.00 – 10.00 - przedmioty przyrodnicze ( możliwe wydłużenie o 20 minut)
10.00 – 10.45  ( przerwa)
11.00 – 12.30 –matematyka  ( możliwe wydłużenie o 45 minut)

 

12  kwietnia – część językowa
9.00 – 10.00 - język na poziomie podstawowym( możliwe wydłużenie o 20 minut)
10.00 – 10.45  ( przerwa)
11.00 – 12.00 - język na poziomie rozszerzonym ( możliwe wydłużenie o 30 minut)

 

Informator o egzaminie gimnazjalnym

Instrukcja postępowania z materiałami egzaminacyjnymi

Lista kontrolna dla Zespołu Nadzorującego

Prezentacja ze szkolenia Rady Pedagogicznej

 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY


 15 kwietnia – język polski

9:00 – 11:00 - język polski  ( 120 minut ) sale nr 1 i 2
9:00 – 12:00 - język polski  ( 180 minut ) sala nr 3

16 kwietnia – matematyka
9:00 – 10:40 - matematyka  ( 100 minut ) sale nr 1 i 2
9:00 – 11:30 - matematyka  ( 150 minut ) sala nr 3

17 kwietnia – język angielski
9:00 – 10:30 - matematyka  ( 90 minut ) sale nr 1 i 2
9:00 – 11:15 - matematyka  ( 135 minut ) sala nr 3
9:00 – 11:15 - matematyka  ( 135 minut ) sala nr 4

 

Informator o egzaminie ósmoklasisty

Instrukcja postępowania z materiałami egzaminacyjnymi

Lista kontrolna dla Zespołu Nadzorującego

Prezentacja ze szkolenia Rady Pedagogicznej