Zgodnie z Zarządzeniem Nr 24/2018 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 30.01.2018r. Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 3 w Sanoku zaprasza do zapisu dzieci do klas pierwszych na rok szkolny 2018/2019.

  1. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły od 01.03.2018 r. do 15.03.2018 r.
  2. W przypadku wolnych miejsc dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły od 19.03.2018 r. do 28.03.2018 r.

Sekretariat przyjmuje wnioski od 01.03.2018r. do 15.03.2018 r.
w godz. od 8:00 do 14:00.