PREZYDIUM RADY RODZICÓW

Przewodniczący - Damian Biskup

 Zastępca Przewodniczącego - Edyta Kulawiak-Roman

Sekretarz - Katarzyna Świeboda

 

KOMISJA REWIZYJNA RADY RODZICÓW

Iwona Żuk

Renata Kowalewska

Piotr Kutiak

Renata Maj