Rok szkolny 2020/2021

Edukacja wczesnoszkolna
mgr Jolanta Abram  (Wychowawca klasy 3 b)
mgr Barbara Koryto  (Wychowawca klasy 3 a)
mgr Barbara Kosztołowicz  (Wychowawca klasy 1 b)
mgr Elżbieta Kuzicka  (Wychowawca klasy 1 a)
mgr Ewa Milczanowska  (Wychowawca klasy 2 b)
mgr Jolanta Pałys  (Wychowawca klasy 1 c)
mgr Barbara Pytlowany  (Urlop)
mgr Elżbieta Wędrychowicz  (Wychowawca klasy 2 a)

Język polski
mgr Małgorzata Bieda  (Wychowawca klasy 7 b)
mgr Ewa Gawlewicz
mgr Lesława Król
mgr Urszula Wieczorek
mgr Dorota Smarzewska

Język angielski
mgr Małgorzata Jezior
mgr Anita  Leszczyńska (Wychowawca klasy 8 c)
mgr Agnieszka Nagórny  (Wychowawca klasy 4 a)
mgr Aneta Niemiec-Czopor  (Wychowawca klasy 6 a)
Bożena Pałys  (Wychowawca klasy 6 b)
mgr Marta Poznańska (Wychowawca klasy 5 b)

Język niemiecki
mgr Magdalena Jasińska-Skoczypiec (Wychowawca klasy 8 b)
mgr Lilianna Sabat

Historia / Wiedza o społeczeństwie
mgr Dagmara Zulewska  (Wychowawca klasy 4 b)
mgr Ryszard Koźma

Matematyka
mgr Małgorzata Romaniak-Stanek
mgr Dominik Szajdek
mgr Marek Szuba

Przyroda
mgr Agnieszka Dereń   (Wychowawca klasy 5 a)

Biologia
mgr Karolina Ciskowska-Majka   (Wychowawca klasy 8 a)
mgr Agnieszka Dereń   (Wychowawca klasy 5 a)
mgr Katarzyna Krawiecka  (Wychowawca klasy 6 a)

Geografia
mgr Małgorzata Jezior 

Fizyka
mgr Arkadiusz Zulewski

Chemia
mgr Agnieszka Dereń   (Wychowawca klasy 5 a)
mgr Katarzyna Krawiecka  (Wychowawca klasy 6 a)

Muzyka
mgr Kot Łukasz

Plastyka
mgr Magdalena Zając

Technika
mgr Karolina Ciskowska-Majka   (Wychowawca klasy 8 a)

Informatyka
mgr Dominik Szajdek
mgr Jerzy Ryś

Wychowanie fizyczne
mgr Małgorzata Baran
mgr Tomasz Bobala (urlop)
mgr Adam Dmitrzak
mgr Marzena Kamińska
mgr Janusz Szuba
mgr Robert Wojewoda

Edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Małgorzata Baran

Wychowanie do życia w rodzinie
mgr Agata Midura
mgr Ryszard Koźma
mgr Dagmara Zulewska

Religia
ks. mgr Kaszowski Jakub
ks. mgr Patryk Szymański

Doradztwo zawodowe
mgr Dorota Smarzewska

Świetlica
mgr Alicja Guzek (Kierownik świetlicy)
mgr Marcin Pudło (urlop)
Halina Rachwalska
Ewa Chytła
mgr Małgorzata Baran
mgr Adam Dmitrzak
mgr Marzena Kamińska
mgr Janusz Szuba
mgr Robert Wojewoda
dr Ewa Bryła

Nauczyciel wspomagający i nauczyciele zajęć rewalidacyjnych
mgr Magdalena Jasińska-Skoczypiec  (Wychowawca klasy 8 b)
mgr Beata Bazalińska
mgr Julita Hańska-Hnat
mgr Anna Nater
mgr Agnieszka Dereń (Wychowawca klasy 5 a)
mgr Piotr Marczak
mgr Bożena Pelczar
mgr Agata Midura
mgr Renata Szmyd
mgr Monika Kijowska
mgr Karolina Ciskowska-Majka (Wychowawca klasy 8 a)
mgr Marta Poznańska (Wychowawca klasy 5 b)
mgr Monika Wojdyła
mgr Magdalena Błachuta
mgr Bożena Rudy
mgr Renata Skrabalak

Nauczyciel integracji sensorycznej
mgr Karina Dudek
mgr Justyna Dygoń
mgr Krzysztof Wójcik

Biblioteka
mgr Lesława Król
mgr Urszula Wieczorek

Pedagog szkolny

mgr Kamila Jaros-Mulka
mgr Regina Nagórny

Logopeda
mgr Agnieszka Zapotoczny

Psycholog
mgr Paulina Matuszek