Drukuj

Statut Szkoły Podstawowej nr 3 w Sanoku

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny 2019/2020

Program współpracy z rodzicami 2019/2020

Karta zapisu dziecka do klasy I

Karta zapisu do klas starszych

Podanie o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego

Podanie o zwolnienie z zajęć religii

Podanie o zwolnienie z lekcji pierwszej lub ostatniej, gdy uczeń nie uczęszcza na zajęcia z religii lub w-f

Regulamin pracy szkoły