W dniu 30.03.2021r. nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną. Konkurs z uwagi na czas przedświąteczny cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem – do konkursu zgłoszono mnóstwo przepięknych palm. Uczniowie wykazali się pomysłowością i kreatywnością podczas tworzenia prac konkursowych. Komisja konkursowa miała bardzo trudne zadanie, aby wybrać zwycięzców.

Dla wszystkich osób, które brały udział w konkursie przygotowano pamiątkowe dyplomy. Na osoby, które zajęły miejsca czekają przygotowane nagrody. Z uwagi na naukę zdalną nagrody i dyplomy dla klas 1 – 3 wraz z palmami, które nie zostały odebrane zostaną rozdane po powrocie uczniów do nauki stacjonarnej. Uczniowie klas starszych mogą odebrać nagrody i dyplomy wraz ze swoimi pracami po uzgodnieniu terminu z Panią Gliściak Jagodą (za pomocą aplikacji Teams).

Dziękujemy bardzo uczniom za tak ogromne zaangażowanie i wspaniałą pracę, którą włożyli w swoje arcydzieła. Gratulujemy!