REGULAMIN

MIĘDZYSZKOLNGO KONKURSU PLASTYCZNO-HISTORYCZNEGO

„WITAJ MAJ, TRZECI MAJ”

upamiętniającego 230 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja

 

1.Organizatorem konkursu jest SP nr 6 im. Jana Pawła II w Sanoku, koordynatorem Pelagia Bąk- nauczyciel historii i plastyki. Honorowy patronat- Burmistrz Miasta Sanoka Tomasz Matuszewski.

 2. Cele konkursu:

-poszerzenie wiedzy na temat Konstytucji 3 Maja,

-rozwijanie zainteresowań tematyką historyczną wśród dzieci i młodzieży,

-kształtowanie postaw patriotycznych i szacunku dla ojczystej historii oraz dokonań    

 naszych przodków,

-kultywowanie wartości, ideałów i postaw,

-pobudzanie do twórczego myślenia,

-popularyzacja techniki lapbooka,

-promowanie talentów plastycznych i kreatywności uczniów,

-upowszechnianie czytelnictwa.

3.Kategorie konkursowe:

 1. a) „Kodeks Małego Patrioty” –praca plastyczna dla klas I-III szkoły podstawowej

-przedmiot konkursu: uczniowie wykonują pracę plastyczną na jeden z zaproponowanych tematów:

 • Znam i szanuję symbole narodowe,
 • Znam fakty z historii Polski,
 • Ważne dla mnie święto narodowe-Święto Konstytucji 3 Maja,
 • Tak wyrażam swoją miłość do Ojczyzny .

-technika prac plastycznych: dowolna, np. rysunek, malarstwo, wydzieranka, collage.

-format prac plastycznych : A3.

 1. b) Lapbook „O Konstytucji 3 Maja ”-praca plastyczno-historyczna dla klas IV-VIII szkoły podstawowej

-przedmiot konkursu: uczniowie wykonują pracę tematyczną w formie lapbooka, która powinna zawierać następujące informacje:

 • Wyjaśnienie pojęcia konstytucja,
 • Przyczyny i okoliczności uchwalenia konstytucji 3 Maja,
 • Główne założenia Konstytucji 3 Maja,
 • Twórcy Konstytucji 3 Maja,
 • Tło historyczne , sytuacja w Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

-technika: praca powinna pełnić funkcję interaktywnej książki i być przestrzenią na rysunki, krzyżówki, rebusy, puzzle, zagadki czy inne oryginalne pomysły autora, dopuszcza się drukowany materiał ilustracyjny i tekst pisany na komputerze

-format lapbooków -A2.

4.Przebieg konkursu:

 1. a) Kryteria oceny prac plastycznych i lapbooków:
 • Zgodność pracy z tematem i zawartość merytoryczna,
 • Oryginalność ujęcia tematu,
 • Estetyka i czytelność wykonania pracy,
 • Różnorodność wykorzystanych materiałów,
 • Inwencja twórcza i kreatywność.
 1. b) Prace plastyczne i lapbooki mają być wykonane indywidualnie.
 2. c) Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia oraz klauzulę podpisaną przez opiekuna prawnego dziecka (w załączeniu).
 3. d) Miejsce i termin składania prac: Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II w Sanoku, sekretariat w godz. od 8.00 do 14.30 w terminie do 15 kwietnia 2021roku, prace można również przesłać pocztą, liczy się data stempla pocztowego.
 4. e) Zapytania można kierować na nr tel. 13 4630996 oraz maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 5. f) Nagrody:
 • Dla wszystkich uczestników konkursu przewidziane są dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Burmistrza Miasta Sanoka, SP nr 6 w Sanoku i sponsorów.
 • Laureaci konkursu zostaną zaproszeni na uroczysty finał konkursu połączony z wręczeniem nagród i wystawą prac w terminie wyznaczonym przez Organizatora (może ulec forma podsumowania konkursu ze wzglądu na pandemię o czym wszyscy zainteresowani zostaną powiadomieni).

5.Postanowienia końcowe:

 • Poprzez udział w konkursie uczestnik podporządkowuje się postanowieniom regulaminu konkursu i wyraża zgodę na jego treść.
 • Jury składa się z osób wyznaczonych przez Organizatora konkursu.
 • Nadesłane na konkurs dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celach marketingowych związanych z konkursem oraz wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631), a w szczególności w celu opublikowania wyników konkursu.
 • Dane osobowe uczestników konkursu będą chronione zgodnie z art.13 ust.1i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).