Pięcioetapowy, a więc wymagający wiele pracy konkurs Wiedzy o Sanoku, zakończył się zwycięstwem najwytrwalszych uczniów. I tak w klasach czwartych zwyciężył Michał Kluczyński z klasy 4a, a kolejne miejsca zajęli: Jakub Drwięga (4b) i Kamil Babiak (4a). W grupie starszej konkurs zdominowali uczniowie klas szóstych. Zwycięzcą został Kacper Karol Kowalewski (6b), który o 1 punkt wyprzedził koleżankę z klasy Olę Stabryłę. Miejsce III przypadło Idzie Ryczaj również z 6b, która także o punkt wyprzedziła Antosię Drwięgę-Śliwiak (6b). Za ambitną walkę wyróżnić należy także Sarę Jurczyk – 8b i Dominika Adama z 6a.
Wszystkim uczestnikom, a zwłaszcza zwycięzcom należą się wielkie gratulacje, a nagrody i dyplomy zostaną wręczone po - miejmy nadzieję - szybkim powrocie do szkoły.