NAUCZYCIELE ŚWIETLICY SZKOLNEJ:

Kierownik świetlicy: mgr Alicja Guzek

Halina Rachwalska
Ewa Chytła
dr Ewa Bryła
mgr Małgorzata Baran
mgr Adam Dmitrzak
mgr Marzena Kamińska
mgr Janusz Szuba
mgr Robert Wojewoda