NAUCZYCIELE ŚWIETLICY SZKOLNEJ:

Kierownik świetlicy: mgr Alicja Guzek

Halina Rachwalska
Ewa Chytła
dr Ewa Bryła
mgr Małgorzata Baran
mgr Adam Dmitrzak
mgr Marzena Kamińska
mgr Janusz Szuba
mgr Robert Wojewoda

   
   
   
   

630 - 800 

 • przychodzenie dzieci do świetlicy
 • gry i zabawy dowolne w kącikach zainteresowań
 • czytanie czasopism / lektura własna
 • przygotowywanie do zajęć lekcyjnych

 800 - 1125 

 • opieka nad dziećmi, które nie biorą udziału w zajęciach lekcyjnych (basen, religia)
 • zastępstwa z powodu nieobecności nauczycieli uczących

  1125 -1225

 • obiad i zjedzenie posiłku przez dzieci, które nie korzystają z obiadów
 • odpoczynek i zabawy dowolne według zainteresowań dzieci: gry stolikowe i komputerowe, zabawy wybranymi zabawkami

 1230 -1430

 • zajęcia programowe wynikające z planu pracy świetlicy:
  • różne formy zabaw ruchowych na powietrzu
  • spacery, wycieczki
  • zabawy dydaktyczne, integracyjne, ruchowe
  • zajęcia ruchowe, relaksacyjne w sali zabaw
  • zajęcia plastyczno - techniczne
  • zajęcia muzyczne
  • prezentacje, pogadanki tematyczne
  • konkursy, zagadki, gry dydaktyczne, rebusy
  • oglądanie filmów, bajek dla dzieci
  • głośne czytanie baśni, bajek, opowiadań dla dzieci
  • imprezy świetlicowe

1430 -1500

 • Zajęcia ciche:
  • odrabianie zadań domowych
  • ciche czytanie literatury dziecięcej
  • rysowanie, kolorowanie

 1500 -1630

 • odpoczynek, zabawy dowolne
 • nauka własna
 • gry planszowe
 • porządkowanie sal świetlicowych

 DZIENNY ROZKŁAD ZAJĘĆ MOŻE ULEC MODYFIKACJOM W ZALEŻNOŚCI OD AKTYWNOŚCI I ZAINTERESOWAŃ DZIECI.