Informujemy, że należność za obiady w miesiącu styczniu wynosi 55,00 zł.
Pieniądze proszę wpłacać do  07.01.2020 r.
Należność za obiady można wpłacać u kierownika świetlicy lub  przelewem na konto:
29 8642 1184 2018 0070 7664 0005
W tytule wpłaty należy podać:
Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Stróżowska 4, 38-500 Sanok, nazwisko i imię dziecka, klasa oraz miesiąc, którego dotyczy wpłata.
Nieobecność ucznia na obiadach trwającą dłużej niż dwa dni należy zgłosić w pierwszym dniu nieobecności w świetlicy lub telefonicznie od godz. 900do 10 00, wówczas należność za obiady zostanie odliczona. Tel. do szkoły 13 46 31 071.
Wpłatę na świetlicę – 5,00 zł proszę  wpłacać u kierownika świetlicy lub  wychowawców.