Informujemy, że należność za obiady w miesiącu czerwcu wynosi 50,40 zł.  Pieniądze proszę wpłacać do 7.06.2019 r.
Należność za obiady można wpłacać u kierownika świetlicy lub przelewem na konto:
29 8642 1184 2018 0070 7664 0005
W tytule wpłaty należy podać: Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Stróżowska 4, 38-500 Sanok, nazwisko i imię dziecka, klasa oraz miesiąc, którego dotyczy wpłata.
Nieobecność na obiadach należy zgłaszać od godz. 9:00 do 10:00, wówczas należność za obiady zostanie odliczona. Tel. do szkoły 13 46 31 071 wewnętrzny 29
Wpłatę na świetlicę 5,00 zł proszę wpłacać u kierownika świetlicy lub  wychowawców.