Obiady w stołówce szkolnej wydawane są na przerwach:

1130 – 1145

1230 – 1245

1330 – 1340