Informujemy, że należność za obiady w miesiącu listopadzie wynosi 79,80 zł.
Pieniądze proszę wpłacać do 09.11.2018 r.
Należność za obiady można wpłacać u kierownika świetlicy lub  przelewem na konto:

29 8642 1184 2018 0070 7664 0005

W tytule wpłaty należy podać: Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Stróżowska 4, 38-500 Sanok, nazwisko i imię dziecka, klasa oraz miesiąc, którego dotyczy wpłata.
Nieobecność na obiadach należy zgłaszać do godz. 900, wówczas należność za obiady zostanie odliczona. Tel. do szkoły 13 46 31 071. Wpłatę na świetlicę – 5,00 zł proszę  wpłacać u kierownika świetlicy lub  wychowawców.           

Obiady w stołówce szkolnej wydawane są na przerwach:

1125 – 1140

1225 – 1240

1325 – 1335

Informujemy, że należność za obiady w miesiącu październiku wynosi 96,60 zł.
Pieniądze proszę wpłacać do 12.10.2018 r.
Należność za obiady można wpłacać u kierownika świetlicy lub  przelewem na konto:

29 8642 1184 2018 0070 7664 0005

W tytule wpłaty należy podać:
Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Stróżowska 4, 38-500 Sanok, nazwisko i imię dziecka, klasa oraz miesiąc, którego dotyczy wpłata..
Nieobecność na obiadach należy zgłaszać do godz. 900, wówczas należność za obiady zostanie odliczona.
Tel. do szkoły 13 46 31 071.
Wpłatę na świetlicę – 5,00 zł proszę  wpłacać u kierownika świetlicy lub  wychowawców.                                                                   

 

29.10.2018
poniedziałek

Krupnik, makaron z jabłkami, kompot, owoc.
seler ,jaja, produkty mleczne, gluten,

30.10.2018 wtorek

Zupa ogórkowa, schab pieczony, ziemniaki, surówka z białej kapusty, kompot, owoc.
*seler,  produkty mleczne , gluten,                            

31.10.2018
środa

Zupa fasolowa z makaronem, placuszki ziemniaczane z sosem pomidorowym, kompot, owoc.
*gluten, seler, produkty mleczne, jaja,

05.11.2018
poniedziałek

Zupa ryżowa, jajo sadzone, ziemniaki, sałata zielona, kompot, owoc.
*gluten, seler, produkty mleczne,  jaja,          

06.11.2018
wtorek

Zupa pieczarkowa, gulasz z kaszą gryczaną, surówka z ogórków, herbata                                                                      *gluten, jaja, seler, produkty mleczne,

07.11.2018
środa

  Zupa koperkowa, gołąbki z masłem, owoc, kompot.
 *gluten, jaja, seler, produkty mleczne,                            

08.11.2018
czwartek

Rosół z makaronem, udko pieczone, ziemniaki, marchewka z chrzanem, kompot, owoc.
*gluten , seler, produkty mleczne,

09.11.2018
piątek

Kapuśniak z chlebem, pierogi, jogurt, kompot.
*gluten, seler, produkty mleczne, jaja,

13.11.2018
wtorek

Zupa jarzynowa, makaron z tuńczykiem, kompot, owoc.
*gluten, seler, produkty mleczne, jaja ,ryba,

14.11.2018
środa

Żurek z jajem, filet w sosie, ziemniaki, surówka, kompot, owoc.
*seler, produkty mleczne, gluten,

15.11.2018
czwartek

Zupa rosołowa, sznycel mielony, ćwikła z chrzanem, ziemniaki, kompot, owoc.
seler, jaja, produkty mleczne, gluten,

16.11.2018      piątek

Krupnik, naleśniki z serem, mus truskawkowy, herbata, owoc.
*seler produkty mleczne , gluten,                                                                                                                 

* substancje lub produkty powodujące alergię lub reakcje nietolerancji

Informujemy, że należność za obiady w miesiącu wrześniu wynosi 79,80 zł. Pieniądze proszę wpłacać do 10.09.2018 r.
Należność za obiady można wpłacać u kierownika świetlicy lub  przelewem na konto:
29 8642 1184 2018 0070 7664 0005
W tytule wpłaty należy podać:
Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Stróżowska 4, 38-500 Sanok, nazwisko i imię dziecka, klasa oraz miesiąc, którego dotyczy wpłata.
Nieobecność na obiadach należy zgłaszać do godz. 900, wówczas należność za obiady zostanie odliczona.
Tel. do szkoły 13 46 31 071.
Wpłatę na świetlicę – 5,00 zł proszę wpłacać u kierownika świetlicy lub wychowawców.

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ w Szkole Podstawowej nr 3  w Sanoku

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Stołówka szkolna jest miejscem spożywania posiłków  przygotowywanych przez pracowników kuchni szkolnej dla uczniów i pracowników szkoły.
 2. Stołówka zapewnia posiłki gotowane w formie dwudaniowego obiadu.
 3. Cena jednego obiadu ustalona jest przez Dyrektora Szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
 4. Posiłki wydawane są w godzinach od 11:30 do 15:00.
 5. Aktualny tygodniowy jadłospis umieszczany jest na tablicy informacyjnej.
 6. Informacja o wysokości opłat za posiłki za poszczególny miesiąc umieszczana jest na tablicy informacyjnej i stronie internetowej szkoły.
 7. Podczas wydawania obiadów na stołówce mogą przebywać tylko osoby spożywające posiłek.
 8. Regulamin obowiązuje od 02.01.2018 r.

 UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI:

 1. Korzystanie ze stołówki szkolnej jest odpłatne.
 2. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać:
 • uczniowie wnoszący opłaty indywidualnie na podstawie „ Karty zgłoszenia ucznia na obiady w roku szkolnym …” złożonego przez rodziców lub opiekunów  dziecka

u kierownika świetlicy,

 • uczniowie, których dożywianie dofinansowuje MOPS i GOPS na podstawie wydanych decyzji,
 • nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły wnoszący opłaty indywidualne.

 WNOSZENIE OPŁAT ZA POSIŁKI

 1. Opłata za obiady wnoszona jest z góry do 10 dnia każdego miesiąca u kierownika świetlicy lub drogą elektroniczną na rachunek bankowy szkoły:

Szkoła Podstawowa nr 3 w Sanoku, ul. Stróżowska 4, 38-500 Sanok 

Bank spółdzielczy  29 8642 1184 2018 0070 7664 0005

W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko dziecka, klasę, miesiąc za który dokonywana jest wpłata. 

ZWROTY ZA NIEWYKORZYSTANE OBIADY

 1. Planowaną nieobecność /zawody, wycieczki, kino, teatr itp./ należy zgłosić u kierownika świetlicy  dwa dni wcześniej.
 1. Nieobecność losową ucznia trwającą dłużej niż dwa dni rodzic lub opiekun zobowiązany jest zgłosić w pierwszym dniu nieobecności dziecka do godziny 9.00 u wychowawców  świetlicy lub telefonicznie pod nr 134631071 .
 1. W przypadku spełnienia w/w warunków, kwota uiszczonych z góry opłat za  niewykorzystane posiłki podlega zwrotowi. Koszt niewykorzystanych obiadów odliczony będzie przy opłacie za następny miesiąc.

ZASADY ZACHOWANIA NA STOŁÓWCE

 1. Uczniowie  korzystający z obiadów zobowiązani są do pozostawienia kurtek w szatni, plecaków na półkach w stołówce.
 2. Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki osobom  nie spożywającym posiłków w tym również  rodzicom uczniów, osoby te przebywają w holu szkolnym.
 3. Przed okienkiem, w którym wydaje się obiady, obowiązuje kolejka w jednym szeregu.
 4. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.
 5. Po spożytym posiłku uczniowie zobowiązani są pozostawić swoje miejsce w należytym porządku i czystości, brudne naczynia odnieść w wyznaczone miejsce.
 6. Nadzór nad uczniami w stołówce sprawują wychowawcy świetlicy. Szczególnym nadzorem objęte są dzieci z klas I.
 7. Konsekwencje finansowe za szkody materialne spowodowane przez ucznia w sposób umyślny ponosi rodzic lub opiekun prawny.