Przewodniczący: Krzysztof Rycyk

Z-ca przewodniczącego: Natalia Bogaczewicz