Przewodniczacy - Damian Biskup

 

Zastępca - Edyta Kulawiak-Roman

Sekretarz - Anna Wąsik