Rok szkolny 2017/2018

 

Edukacja wczesnoszkolna
mgr Jolanta Abram  (Wychowawca klasy I b)
mgr Barbara Koryto  (Wychowawca klasy I a)
mgr Barbara Kosztołowicz  (Wychowawca klasy III b)
mgr Elżbieta Kuzicka  (Wychowawca klasy II b)
mgr Ewa Milczanowska  (Wychowawca klasy III c)
mgr Jolanta Pałys  (Urlop)
mgr Barbara Pytlowany  (Wychowawca klasy II a)
mgr Elżbieta Wędrychowicz  (Wychowawca klasy III a)

Język polski
mgr Małgorzata Bieda  (Wychowawca klasy V b)
mgr Ewa Gawlewicz  (Wychowawca klasy IV a)
mgr Zdzisława Janowska  (Wychowawca klasy VII b)
mgr Urszula Wieczorek  (Wychowawca klasy V a)
mgr Marek Wojtowicz  (Zastępca Dyrektora)

Język angielski
mgr Małgorzata Jezior
mgr Anita  Leszczyńska (Wychowawca klasy VI c)
mgr Agnieszka Nagórny  (Wychowawca klasy II B Gimnazjum)
mgr Aneta Niemiec-Czopor  (Wychowawca klasy III C Gimnazjum)
Bożena Pałys  (Wychowawca klasy IV b)
mgr Marta Poznańska

Język niemiecki
mgr Magdalena Jasińska-Skoczypiec
mgr Lilianna Sabat

Historia / Wiedza o społeczeństwie
mgr Dagmara Zulewska  (Wychowawca klasy II C Gimnazjum)
mgr Irena Bojarska (Wychowawca klasy VII a)
mgr Ryszard Koźma  (Wychowawca klasy III D Gimnazjum)

Matematyka
mgr Sabina Bednarczyk
mgr Joanna Łącka  (Wychowawca klasy II A Gimnazjum)
mgr Grażyna Michalewska
mgr Renata Pawlecka (Wychowawca klasy III A Gimnazjum)
mgr Małgorzata Romaniak-Stanek (Urlop)
mgr Ewa Zagórska  (Wychowawca klasy VI b)

Przyroda
mgr Agata Midura
mgr Karolina Ciskowska-Majka (Wychowawca klasy VI a)

Biologia
mgr Karolina Ciskowska-Majka   (Wychowawca klasy 6a)
mgr Agnieszka Dereń
mgr Katarzyna Krawiecka  (Wychowawca klasy III B Gimnazjum)

Geografia
mgr Małgorzata Jezior

Fizyka
mgr Renata Pawlecka (Wychowawca klasy III A Gimnazjum)

Chemia
mgr Agnieszka Dereń
mgr Katarzyna Krawiecka  (Wychowawca klasy III B Gimnazjum)

Muzyka
mgr Kot Łukasz

Plastyka / Zajecia artystyczne
mgr Magdalena Zając

Technika / Zajęcia techniczne
mgr Karolina Ciskowska-Majka   (Wychowawca klasy 6a)
mgr Małgorzata Romaniak-Stanek (Urlop)

Informatyka / Zajecia komputerowe
mgr Anna Grzebień  (Zastępca Dyrektora)
mgr Jerzy Ryś

Wychowanie fizyczne
mgr Małgorzata Baran
mgr Tomasz Bobala
mgr Adam Dmitrzak
mgr Marzena Kamińska
mgr Marcin Pudło
mgr Janusz Szuba
mgr Robert Wojewoda

Edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Małgorzata Baran

Wychowanie do życia w rodzinie
mgr Agata Midura
mgr Dagmara Zulewska  (Wychowawca klasy II C Gimnazjum)

Religia
ks. mgr Andrzej Szczepek
ks. mgr Kaszowski Jakub
ks. mgr Roman Lorens

Doradztwo zawodowe
mgr Elżbieta Gierad-Przybyła

Świetlica
mgr Alicja Guzek (Kierownik świetlicy)
mgr Adam Florek
mgr Agata Midura
mgr Marcin Pudło
Halina Rachwalska
Ewa Chytła

Nauczyciel wspomagający
mgr Magdalena Jasińska-Skoczypiec
mgr Irena Bojarska  (Wychowawca klasy VII a)
mgr Julita Hańska-Hnat
mgr Agnieszka Dereń
mgr Anna Nater
mgr Ewa Mołek
mgr Piotr Marczak
mgr Bożena Pelczar

Biblioteka
mgr Małgorzata Gierla
mgr Lesława Król

Pedagog szkolny
mgr Kamila Jaros-Mulka
mgr Jolanta Mitrzyk

Logopeda
mgr Agnieszka Zapotoczny