Rok szkolny 2016/2017

Oddział przedszkolny
mgr Barbara Koryto

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Barbara Pytlowany (wychowawca klasy I a)
mgr Elżbieta Kuzicka (wychowawca klasy I b)
mgr Elżbieta Wędrychowicz (wychowawca klasy II a)
mgr Barbara Kosztołowicz (wychowawca klasy II b)
mgr Jolanta Pałys (wychowawca klasy II c)
mgr Ewa Milczanowska (wychowawca klasy III a)
mgr Agnieszka Dereń (wychowawca klasy III b)

Język polski
mgr Małgorzata Bieda (wychowawca klasy IV b)
mgr Ewa Gawlewicz
mgr Urszula Wieczorek (wychowawca klasy IV a)

Język angielski
mgr Anita Leszczyńska (wychowawca klasy V c)
Bożena Pałys (wychowawca klasy VI a)
mgr Ewelina Krawiec
mgr Beata Wójtowicz

Historia i społeczeństwo
mgr Irena Bojarska
mgr Łukasz Kot

Matematyka
mgr Małgorzata Romaniak-Stanek (wychowawca klasy VI b)
mgr Ewa Zagórska (wychowawca klasy V b)

Przyroda
mgr Agata Midura
mgr Karolina Ciskowska-Majka (wychowawca klasy V a)

Muzyka - Plastyka
mgr Beata Wójtowicz
mgr Łukasz Kot

Technika - Informatyka
mgr Karolina Ciskowska-Majka
mgr Małgorzata Romaniak-Stanek (wychowawca klasy VI b)
mgr inż. Jerzy Sowa

Wychowanie fizyczne
mgr Tomasz Bobala
mgr Marzena Kamińska
mgr Robert Wojewoda

Religia
ks. mgr Andrzej Szczepek
ks. mgr Michał Szubra

Świetlica
mgr Alicja Guzek (kierownik świetlicy)
mgr Adam Florek
Halina Rachwalska
Ewa Chytła
mgr Tomasz Bobala
mgr Marzena Kamińska

Nauczyciel wspomagający
mgr Małgorzata Kielar
mgr Irena Bojarska
mgr Karolina Ciskowska – Majka
mgr Ewelina Krawiec
mgr Anna Fedak
mgr Anna Nater
mgr Piotr Marczak

Biblioteka
mgr Małgorzata Gierla

Pedagog szkolny
mgr Kamila Jaros-Mulka

Logopeda
mgr Agnieszka Zapotoczny