Dyrektora Szkoły                                         Wicedyrektor                    

    mgr Miłosz Kielar                                   mgr Kamilla Jaros-Mulka