Dyrektor Szkoły

mgr Małgorzata Kielar

 

Zastępcy Dyrektora Szkoły

                                                                                    

  p.o. Dyrektora Szkoły                                        Wicedyrektor                    

    mgr Anna Grzebień                                mgr Kamilla Jaros-Mulka