Dyrektor Szkoły

mgr Małgorzata Kielar

 

Zastępcy Dyrektora Szkoły

                                                   

  mgr Anna Grzebień                         mgr Marek Wojtowicz