Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

Klasa 3gC

Wychowawca: Dagmara Zulewska

Rok szkolny 2018/2019