Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

Klasa 3gB

Wychowawca: Agnieszka Nagórny

Rok szkolny 2018/2019