Dyrektor Szkoły informuje, że w dniu 7 listopada 2018 roku (środa) o godzinie 14:30 odbędzie się zebranie Rady Pedagogicznej w sprawie zatwierdzenia planu pracy szkoły oraz dostosowania warunków egzaminu ósmoklasisty i gimnazjalisty.

Dyrektor Szkoły informuje, że w dniu 24 września 2018 roku (poniedziałek) o godzinie 14:30 odbędzie się zebranie Rady Pedagogicznej w sprawie zatwierdzenia kandydatów do nagrody Burmistrza.

Dyrektor Szkoły informuje, że w dniu 12 września 2018 roku o godzinie 14:30 odbędzie się spotkanie Rady Pedagogicznej w sprawie zatwierdzenia planu nadzoru pedagogicznego.

Dyrektor Szkoły informuje, że w dniu 5 września 2018 roku o godzinie 14:30 odbędzie się szkolenie Rady Pedagogicznej z RODO.

Dyrektor Szkoły informuje, że w dniu 31 sierpnia 2018 roku o godzinie 9:00 odbędzie się zebranie Rady Pedagogicznej.