Dyrektor Szkoły informuje, że w dniu 29 czerwca 2018 roku o godzinie 9:00 odbędzie się posiedzenie Rady Pedagogicznej. Protokolanci: Agnieszka Dereń, Lilianna Sabat

Dyrektor Szkoły informuje, że w dniu 15 czerwca 2018 roku o godzinie 14:30 odbędzie się posiedzenie Rady Pedagogicznej dotyczące klasyfikacji uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Sanoku. Protokolant: Julita Hańska-Hnat 

Dyrektor Szkoły informuje, że w dniu 16 kwietnia 2018 roku o godzinie 14:30 odbędzie się posiedzenie Rady Pedagogicznej dotyczące przedstawienia i zaopiniowania arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2018/2019.

Dyrektor Szkoły informuje, że w dniu 14 marca 2018 roku (środa) o godzinie 14:30 odbędzie się posiedzenie Rady Pedagogicznej w sprawie innowacji pedagogicznej. Na posiedzeniu tym zostanie podany również program obchodów Dnia Patrona Szkoły. Protokolant: Julita Hańska-Hnat  (Czas trwania konferencji ok. 30 minut).