http://www.sp3.sanok.pl/plan_nauczyciele/

Dyrektor Szkoły informuje, że w dniu 13 września 2019 roku (piątek) o godzinie 14:30 odbędzie się zebranie Rady Pedagogicznej - zatwierdzenie planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2019/2020.

 

Dyrektor Szkoły informuje, że w dniu 23 sierpnia 2019 roku (piątek) o godzinie 9:00 odbędzie się zebranie Rady Pedagogicznej podsumowujące pracę szkoły.

 

Dyrektor Szkoły informuje, że w dniu 30 sierpnia 2019 roku (piątek) o godzinie 9:00 odbędzie się zebranie Rady Pedagogicznej klasyfikacja po egzaminach poprawkowych, organizacja nowego roku szkolnego.