Nazwa zajęć

Osoba prowadząca zajęcia

Termin

Godziny

Kółko ortograficzne
klasy 1-3
Anna Nater

wtorek
czwartek 

12:30 - 13:30
11:40 - 12:40

Kółko teatralne Małgorzata Bieda poniedziałek  13:45 – 14:45
Kółko teatralne
z języka angielskiego
Marta Poznańska  piątek 13:35 – 14:35
 Kółko matematyczne   Joanna Łącka  czwartek   7:00  –  8:00 
Kółko wokalne    Łukasz Kot wtorek 13:00 – 14:00
 Kółko szachowe   Lilianna Sabat wtorek  14:20 – 15:20 
Kółko turystyczno – przyrodnicze  Agata Midura   poniedziałek 13:40 – 14:40 
Kółko historyczne   Ryszard Koźma  piątek 7:45 – 8:45
Koło naukowe
z biologii i chemii 
Katarzyna Krawiecka  poniedziałek 7:00 – 8:00
Kółko geograficzne  Małgorzata Jezior  środa 7:00 – 8:00 
Kółko plastyczne    Magdalena Zając wtorek 7:00 – 8:00
Szkolna telewizja   Robert Wojewoda   czwartek 13:30 – 14:30
 Świetlica socjoterapeutyczna Ewa Rydosz-Żytka  piątek 14:30 – 16:30 
 Świetlica socjoterapeutyczna  Ewa Błażejewska piątek 14:30 – 16:30 

 Zapraszamy wszystkich uczniów do czynnego udziału w bezpłatnych zajęciach