Zapraszamy na zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2019/2020