Lp

Tytuł innowacji pedagogicznej

Klasa

1

„Zagrajmy w szach” w edukacji wczesnoszkolnej

1a

2

„Zagrajmy w szach” w edukacji wczesnoszkolnej

1b

3

Klasa z rozszerzonym programem z języka angielskiego „English is easy”

4a

4

„Matematyka z elementami ekonomii” rozszerzony program z matematyki

4b

5

Klasa z rozszerzonym programem z wychowania fizycznego o specjalności zespołowe gry sportowe - unihokej

4c

6

Innowacja z zakresu wychowania fizycznego

6a

7

Innowacja z matematyki „Myślę i rozumiem”

7b

8

Innowacja z języka angielskiego „Kultura krajów anglojęzycznych w oparciu o multimedia”

7c

9

„Matematyka bliżej nas”

8a

10

„E-matematyka. Matematyka wspomagana komputerem”

8b

11

Innowacja z matematyki „Matematyka jest alfabetem”

3gA

12

„Przez świat z językiem angielskim” innowacja międzyoddziałowa

5a, 5b

13

„E-matematyka. Matematyka i komputer” innowacja międzyoddziałowa

5a, 5b

14

„Gdzie sprawność tam zdrowie” innowacja międzyoddziałowa

5a, 5b