KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 3 września 2018 r.

semestr I: 3 września 2018 r. - 18 stycznia 2019 r.

semestr II: 18 stycznia 2019 r. – 21 czerwca 2019 r.

Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2018 r.

Ferie zimowe: 11- 24 lutego 2019 r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 18 - 23 kwietnia  2019 r.

Wakacje: 22 czerwca – 31 sierpnia 2019r.

30 kwietnia 2019 r. - został odpracowany 23 marca (sobota) Dzień Patrona Szkoły

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Sanoku działając na podstawie § 5 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603), informuje o ustalonych w roku szkolnym 2018/2019 dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolny 2018/2019 będą:
- 2 listopada 2018 roku
- 10 kwietnia 2019 r., 11 kwietnia 2019 r., 12 kwietnia 2019 r. - egzaminy gimnazjalne
- 15 kwietnia 2019 r., 16 kwietnia 2019 r., 17 kwietnia 2019 r. – egzaminy ósmoklasisty
- 2 maja 2019 roku
Jednocześnie informuję, że szkoła w w/w dniach zorganizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze na podstawie § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603).
W dniach wolnych od nauki stołówka szkolna nie pracuje. Dla dzieci z klas 1-3 nie mających opieki świetlica szkolna pełni dyżur w godzinach 6:30-16:00.