KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 4 września 2017 r.

semestr I: 4 września 2017 r. - 19 stycznia 2018 r.

semestr II: 22 stycznia 2018 r. – 22 czerwca 2018 r.

Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2017 r.

Ferie zimowe: 29 stycznia  2018 r.- 11 lutego 2018 r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 29 marca  – 3 kwietnia  2018 r.

Egzaminy gimnazjalne: 18, 19, 20 kwietnia 2018 r. (dni wolne tylko w gimnazjum)

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

  -  2 listopada 2017 r. (czwartek),

   - 30 kwietnia 2018 r.  (poniedziałek)

  -  2 maja 2018 r.  (środa)

  - 4 maja 2018 r.  (piątek)

  - 1 czerwca 2018 r. (piątek po Bożym Ciele)

  - rekolekcje ( 3 dni ustalone z proboszczem parafii)

Poinformowanie rodziców i uczniów o grożących ocenach niedostatecznych z  przedmiotów oraz zachowaniu nagannym
za I semestr –  14 grudnia 2017 roku
za II semestr – 17 maja 2018 roku (Gimnazjum), 25 maja 2018 roku (Klasy 1-7)

Spotkania z rodzicami w SP3 w środy:

14 i 27 września ( Trójki Klasowe – SP nr 3) 2017 rok
15 listopada 2017 rok,  
24 stycznia 2018 rok,
18 kwietnia 2018 rok,
25 maja 2018 rok.

Spotkania z rodzicami w Gimnazjum Nr 3 w czwartki:

14 i 27 września ( Trójki Klasowe – SP nr 3) 2017 rok
26 październik 2017 rok,  
25 stycznia 2018 rok,
22  marca 2018 rok,
17 maja 2018 rok.

Konferencje klasyfikacyjne: 19 stycznia 2018 rok i 15 czerwca 2018 roku

Zakończenie klas III – 19 czerwca 2018 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 22 czerwca 2018.