KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

 

semestr I: 2 września 2019 r. –10 stycznia 2020 r.

semestr II: 27 stycznia 2019 r. – 26 czerwca 2020 r.

 

2 września 2019 r. – Początek roku szkolnego

14 października 2019r. – Dzień Edukacji Narodowej

1 listopada 2019 r. – Święto Wszystkich Świętych

11 listopada 2019 r. – Dzień Niepodległości

23 grudnia 2019 – 1 stycznia 2020 r. – Zimowa przerwa świąteczna i Nowy Rok

6 stycznia 2020 r. – Święto Trzech Króli

10 stycznia 2020 r. – Koniec I semestru

13 stycznia - 26 stycznia 2020r. –  Ferie zimowe

27 stycznia 2020 r. – Początek II semestru

9 – 14 kwietnia 2020 r. – Wiosenna przerwa świąteczna

21 kwietnia 2020 r. – Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego

22 kwietnia 2020 r. – Egzamin ósmoklasisty z matematyki

23 kwietnia 2020 r. – Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego

1- 3 maja 2020 r. – Majówka 

11 czerwca 2019 r. – Boże Ciało

26 czerwca 2019 r. – Zakończenie roku szkolnego

26 czerwca – 31 sierpnia 2019 r. – Wakacje

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego § 5.1.  (Dz.U. z dnia 28 sierpnia 2017 r.) Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020:

31 października 2019 r.  (czwartek) - Dzień przed Wszystkimi Świętymi
21 kwietnia 2020 r. (wtorek)   16 czerwca 2020  egzamin ósmoklasisty z języka polskiego 
22 kwietnia 2020 r. (środa)   17 czerwca 2020  egzamin ósmoklasisty z matematyki
23 kwietnia 2020 r. (czwartek)   18 czerwca 2020  egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego 
24 kwietnia 2020 (piątek) - dzień wolny po egzaminie ósmoklasisty  - Termin zmieniony
28 kwietnia 2020 (wtorek) - dodatkowy dzień wolny zamiast dnia 24 kwietnia
29-30 kwietnia 2020 (środa, czwartek) –
dni wolne przed Świętem 1-3 Maja
12 czerwca 2020 (piątek) - dzień po Bożym Ciele