KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 3 września 2018 r.

semestr I: 3 września 2018 r. - 18 stycznia 2019 r.

semestr II: 18 stycznia 2019 r. – 21 czerwca 2019 r.

Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2018 r.

Ferie zimowe: 11- 24 lutego 2019 r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 18 - 23 kwietnia  2019 r.

Wakacje: 22 czerwca – 31 sierpnia 2019r.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
  -  2 listopada 2018 r.,
   -29 kwietnia 2019 r. zostanie odpracowany 23 marca (sobota) Dzień Patrona Szkoły,
  - 30 kwietnia 2019 r.,
  - dniami wolnymi od nauki dla uczniów nie zdających egzaminów będzie 6 dni w których uczniowie klas 8 i 3 gimnazjalnych piszą egzamin państwowy.

 

Egzaminy gimnazjalne:

 część humanistyczna – 10 kwietnia 2019 r. (środa)

  • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
  • z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

 część matematyczno-przyrodnicza – 11 kwietnia 2019 r. (czwartek)

  • z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
  • z zakresu matematyki – godz. 11:00

 język obcy nowożytny – 12 kwietnia 2019 r. (piątek)

  • na poziomie podstawowym – godz. 9:00
  • na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

Egzaminy ósmoklasisty:

1. język polski – 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) – godz. 9:00
2. matematyka – 16 kwietnia 2019 r. (wtorek) – godz. 9:00
3. język obcy nowożytny – 17 kwietnia 2019 r. (środa) – godz. 9:00