Biblioteka szkolna czynna codziennie w godzinach 7:30-15:30

W bibliotece znajduje się centrum multimedialne, gdzie uczniowie mogą korzystać z komputerów pod opieką nauczyciela.

 

NAUCZYCIELE BIBLIOTEKI:

mgr Lesława Król

mgr Urszula Wieczorek