Ślubowanie klas pierwszych należy do tradycji naszej szkoły. Ma zawsze podniosły i uroczysty charakter. Jest to niezwykle ważny dzień w życiu każdego dziecka, szczególnie gdy staje się pełnoprawnym członkiem społeczności uczniowskiej.

Taka uroczystość odbyła się w naszej szkole 6 października (piątek) 2017 r. Samorząd Uczniowski miło powitał pierwszoklasistów, a uczennice klasy czwartej przebrane za „duszki” przygotowały dla nich zabawną inscenizację W arkana szkolne pierwszoklasistów wprowadził dźwięk dzwonka szkolnego, który zabrzmiał na początku uroczystości. W programie znalazły się wiersze, piosenki, ciekawie zaprezentowane inscenizacje oraz brawurowo zatańczony polonez. Uczniowie udowodnili, że bardzo dobrze znają swoją Ojczyznę, zasady bezpiecznego zachowania się w szkole oraz doskonale wywiązują się z obowiązków szkolnych.

Kulminacyjnym punktem uroczystości było złożenie ślubowania oraz pasowanie na ucznia, które przeprowadził Zastępca Dyrektora Szkoły mgr Marek Wojtowicz. Na zakończenie uroczystości uczniowie otrzymali upominki ufundowane przez Radę Rodziców oraz słodki poczęstunek. Pasowanie dostarczyło wielu niezapomnianych przeżyć, nie tylko dzieciom, ale także licznie przybyłym rodzicom pierwszaków.

Uroczystość przygotowały B. Koryto i J. Abram