Informujemy, że należność za obiady w miesiącu  Wrzesień wynosi 147zł. 

Należność za obiady należy wpłacać przelewem na konto:

Bank Pekao S.A  I O. w Rzeszowie nr : 95 1240 1792 1111 0011 0321 5904

do 10-go  Września    2022 r.

W tytule wpłaty należy podać:  Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Stróżowska 4,

38-500 Sanok, nazwisko i imię dziecka, klasa oraz miesiąc, którego dotyczy wpłata. 

 

Nieobecność ucznia na obiadach należy zgłosić w pierwszym dniu nieobecności, tylko za pośrednictwem e-dziennika do Kierownika Świetlicy Szkolnej

(p. M. Pudło) do godz.  900

(wówczas należność za obiady zostanie odliczona od następnego dnia nieobecności.)

Nieobecności, które będą zgłaszane poprzez  E-DZIENNIK po godz. 9:00 - nie zostaną odliczone

Pojedyncze dni  zgłoszone  do odpisu nie są uwzględnione ze względu na zakupiony towar do przygotowania posiłku w danym  dniu.

W przypadku  zgłoszenia np. we wtorek nieobecności dziecka przez trzy dni w szkole  odpis zostanie uwzględniony od następnego dnia nieobecności dziecka w szkole tj. środa, czwartek - dwa dni.