W dniu 13. czerwca w Szkole Podstawowej nr 1 w Sanoku odbył się konkurs  z języka niemieckiego Wir sind im Herzen Europas pod patronatem Burmistrza Miasta Sanoka, w którym wzięło udział 28 najlepszych uczniów z sanockich szkół podstawowych. Uczestnicy zmagali się z testem obejmującym zarówno zagadnienia leksykalno-gramatyczne,  jak i  pytania sprawdzające wiedzę o naszych zachodnich sąsiadach. Komisja konkursowa wyłoniła 3 laureatów, a 22. czerwca w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sanoka odbyło się uroczyste wręczenie nagród.

III miejsce  w konkursie zajął nasz uczeń – Adam Zwolenik.

W nagrodę Adam wyjedzie na dwa tygodnie do miasta partnerskiego Sanoka – Reinheim. Wyjazd będzie zapewne stanowił znakomitą okazję do dalszego doskonalenia umiejętności językowych, nawiązania ciekawych i owocnych znajomości i lepszego poznania Niemiec. Celem konkursu jest popularyzacja języka niemieckiego wśród młodzieży, sprawdzenie zdobytej  wiedzy i umiejętności, kształtowanie postawy ciekawości, otwartości, tolerancji i szacunku wobec kultur innych narodów.

Gratulujemy!