14 czerwca br. odbył się konkurs ortograficzny „Mistrz ortografii klas III”. Spośród dwóch klas trzecich wychowawczynie wytypowały po sześciu reprezentantów. Zadaniem konkursowym było napisanie pełnego ortograficznych pułapek tekstu ze słuchu o tematyce wakacyjnej. Trzecioklasiści wspaniale poradzili sobie z niełatwym dyktandem. Jury konkursowe postanowiło przyznać:

I miejsce (i tym samym tytuł MISTRZA ORTOGRAFII) – Annie Ligięzie (3a)

II miejsce – Małgorzacie Rudnickiej (3b)

III miejsce – Jakubowi Żukowi (3a)

oraz wyróżnienia:

Tobiaszowi Piaście (3b)

Ewie Stavropoulou (3a)

Weronice Śnieżek (3b)

Uroczyste rozdanie nagród z rąk pana dyrektora Miłosza Kielara miało miejsce 20 czerwca.