9 czerwca odbył się coroczny konkurs czytelniczy „Czytanie na wielkim ekranie” dla uczniów klas II i III edukacji wczesnoszkolnej. Zadaniem każdego uczestnika było wylosowanie oraz przeczytanie tekstu z „wielkiego ekranu” z zachowaniem poprawnej dykcji, intonacji oraz znaków przestankowych.

Cele konkursu:

- kształtowanie kultury czytelniczej;

- doskonalenie umiejętności pięknego, płynnego czytania;

- propagowanie dbałości o poprawność językową i piękno ojczystego języka;

- wyrabianie nawyku czytania, jako formy spędzania wolnego czasu;

- rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji i prozy.

Poziom konkursu był wysoki, na bardzo wyrównanym poziomie. Jury w składzie: Lesława Król i Elżbieta Wędrychowicz mocno się na natrudziło, aby wyłonić zwycięzców. Poniżej przedstawiamy wyniki:

Klasy II:

I miejsce

Zuzanna Chmielewska 2c

II miejsce

Lilianna Malikowska 2c

III miejsce

Krystian Stabryła 2a

Wyróżnienia:

Zuzanna Świeboda 2a, Adrian Hostyński 2b, Daniel Józefek 2b

 

Klasy III:

I miejsce

Jakub Żuk 3a

II miejsce

Małgorzata Rudnicka 3b

III miejsce

Anna Ligięza 3a

Wyróżnienie:

Maria Menet 3b

 

Organizatorzy: Barbara Kosztołowicz, Jolanta Pałys, Bożena Rudy, Magdalena Błachuta