W semestrze bieżącym nauczyciele - realizatorzy, tj. Karolina Ciskowska-Majka oraz Regina Nagórny przeprowadzą zajęcia w klasach ósmych w ramach programu profilaktycznego APTECZKA – KIERUNEK OPTYMIZM, kształtującego zdrowy styl życia i wzmacniający poczucie szczęścia, który został opracowany na podstawie 10 Wskazówek pomocnych dla zachowania zdrowia psychicznego.

Celem programu KIERUNEK OPTYMIZM jest rozwijanie umiejętności społecznych i emocjonalnych oraz przygotowanie do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, by wzmocnić odporność na stres, kształtować optymistyczne, pozytywne nastawienie do życia. Zakładamy, że program wpływa na budowanie wewnętrznego poczucia autonomii, wspiera rozwój relacji oraz buduje poczucie tożsamości. 

Podążając za założeniami psychologii pozytywnej, sformułowanymi przez M. Seligmana przyjęto, że optymizmu można się nauczyć, a postawa optymizmu może prowadzić do szczęśliwego i satysfakcjonującego życia. Program koncentruje się na tym, co w człowieku jest dobre i użyteczne, co służy jego zdrowiu i szczęściu. By uczyć optymizmu realizujemy zadania kształtujące umiejętność rozpoznawania swojego stylu wyjaśniania wydarzeń, który powoduje, że jesteśmy optymistami lub pesymistami. Jeśli kształtujemy w sobie pozytywne myślenie, wynikają z niego przyjemne uczucia (zadowolenie, empatia), prowadzące do pozytywnych działań. W sytuacjach trudnych optymista przeżywa również przykre emocje, ale  nastawiony jest na poszukiwanie rozwiązań. Dzięki temu unika stanów depresji i jest mniej podatny na różnego rodzaju uzależnienia. Uświadomienie sobie własnych przekonań daje możliwość ich kwestionowania, jeśli nas ograniczają lub prowadzą do niepożądanych rezultatów. W programie wykorzystana została koncepcja UWAŻNOŚCI i zaproponowane zostały ćwiczenia mające na celu rozwijanie umiejętności głębokiego oddychania, koncentracji, uważnego słuchania, obserwacji, korzystania z wyobraźni i odpoczynku. 

Realizacja programu KIERUNEK OPTYMIZM daje możliwość tworzenia warunków do harmonijnego rozwoju człowieka, ponieważ dobre samopoczucie i zdrowie psychiczne wpływają na motywację i zwiększenie możliwości poznawczych, co przekłada się na podniesienie poczucia szczęścia i satysfakcję życiową.