Zapraszamy wszystkie klasy  1 – 3

do udziału  w konkursie

pt. „Pierwsza pomoc ratuje życie”. 

Celem konkursu jest  wykonanie techniką dowolną plakatu przedstawiającego udzielanie pierwszej pomocy.

Prace wykonujemy indywidualnie, prace należy składać

w bibliotece szkolnej do 27.05.2022