W dniu 31 maja 2021 r. odbył się finał powiatowego konkursu geograficznego dla klas VII  - ODKRYWAMY ŚWIAT.     

W konkursie wzięli udział uczniowie klas VII powiatu sanockiego. Była to już VI edycja tego konkursu (wcześniej był to konkurs dla uczniów gimnazjum). W tym roku konkurs odbył się w formie online. Uczniowie pisali go w szkołach macierzystych pod opieką nauczyciela

Pomysłodawczyniami  i organizatorkami konkursu są panie Maria Burnat i Małgorzata Jeziornauczycielki geografii w SP 1 i w SP 3. W związku z tym obie szkoły aktywnie zaangażowały się w organizację konkursu, chociaż wymagająca praca organizacyjno- techniczna spoczęła na organizatorach ze Szkoły Podstawowej nr 1. Imprezę otworzyli wspólnie Dyrektorzy szkół  - pani Maria Korżyk  oraz pan Miłosz Kielar kierując ciepłe słowa do wszystkich uczestników. Cieszymy się, że konkurs został zaakceptowany przez uczniów, nauczycieli i nasze władze, a dodatkowo wpisany na listę Kuratora Oświaty, co umożliwi LAUREATOM konkursu uzyskanie dodatkowych punktów przy rekrutacji do szkół średnich.

Konkurs przebiegał w miłej i bezstresowej atmosferze, choć nie uniknęliśmy małych problemów technicznych. Laureaci i finaliści zaprezentowali  bardzo wysoki poziom wiedzy i umiejętności. Zadania naprawdę nie były łatwe i obejmowały cały zakres geografii fizycznej przewidzianej programem szkoły podstawowej, a także znajomość mapy Europy. A oto najlepsi:

 

LAUREACI: 

  1. JAN RAKOCZY                            61,5 p.            SP W BUKOWSKU
  2. ADAM ZWOLENIK                          59 p.               SP 3 SANOK
  3. MARIA KALBARCZYK                      58 p.               SP1 SANOK
    ALEKSANDRA PELC                        58 p.               SP9 SANOK             

 

WYRÓŻNIENIA: KAROLINA NITKA (SP9), ALAN KRUCZKIEWICZ (SP9), DAMIAN DRWIĘGA (SP1), KAROLINA JANUSZCZAK (SP2)                               

GRATULACJE, ŚWIETNIE SIĘ SPISALIŚCIEŻYCZYMY POWODZENIA W INNYCH KONKURSACH!