Drukuj

DZIEŃ NAUKI POLSKIEJ ustanowiony został w 2020 r. i jest wyrazem uznania dla dokonań polskich naukowców. Jako datę corocznych obchodów wyznaczono 19 lutego – dzień urodzin Mikołaja Kopernika. Z okazji tego święta nasza szkoła włączyła się w projekt, którego zadaniem ma być promocja osiągnięć polskich naukowców. O dorobku naukowym Marii Skłodowskiej – Curie, Mikołaja Kopernika naucza się na całym świecie, a prekursorem współczesnej elektroniki jest Jan Czochralski, wynalazca powszechnie stosowanej do dzisiaj metody otrzymywania monokryształów krzemu. Z kolei opisując dziś grupę krwi posługujemy się oznaczeniami wprowadzonymi przez Ludwika Hirszfelda, który odkrył również prawa dziedziczenia grup krwi. Aleksander Wolszczan był współodkrywcą pierwszych planet pozasłonecznych. Do grona najwybitniejszych naukowców można zaliczyć Heweliusza, Ignacego Łukasiewicza, Zygmunta Wróblewskiego, Stefana Banacha czy Karola Olszewskiego. Nauczyciele Małgorzata Jezior, Katarzyna Krawiecka oraz Małgorzata Romaniak – Stanek zrealizują projekt edukacyjny przybliżający uczniom m.in. sylwetki znanych naukowców, a także różne osiągnięcia nauki. Efekty pracy przedstawione zostaną na stronie internetowej szkoły.  Dzień Nauki Polskiej ma być inspiracją do pójścia w ślady wybitnych polskich badaczy i wzmocnienia zainteresowania nauką