Drukuj

W styczniu 2020 roku 10-osobowy zespół uczniów naszej szkoły rozpoczął projekt „Tradycyjny Sad”. Jest to ogólnopolski projekt edukacyjny organizowany przez Fundację Banku Ochrony Środowiska z myślą o zachowaniu różnorodności biologicznej Polski i zdrowiu społeczeństwa.

Projekt składał się z dwóch etapów:

I etap - ROZMAWIAMY O SADZIE - który polegał na zdobyciu wiedzy, wykorzystaniu jej w praktyce oraz wypromowaniu wykonanych zadań w środowisku szkolnym, lokalnym i przez Internet. Uczniowie sporządzili 4 raporty i zakończyli ten etap zdobywając 25 miejsce w kraju.

II etap - SADZIMY SAD - to etap praktycznego sadowniczego działania w oparciu o przygotowany wcześniej plan wraz z prowadzeniem aktywnej akcji promocyjnej projektu. Zespół wywalczył 9 miejsce w kraju!

Zakończyliśmy działania prowadzone w ramach niniejszego projektu, które pozwoliły nam upowszechnić wiedzę na temat tradycyjnych odmian drzew owocowych i pomogły przywrócić je na dawne, właściwe sobie miejsce. Głównym celem była szeroko pojęta edukacja – nie tylko na temat tradycyjnych odmian, ale również ekologicznego sposobu pielęgnacji drzew niepowodującej negatywnego wpływu na środowisko. Projekt miał za zadanie zwiększenie zasobów genetycznych drzew starych odmian śliw oraz zwiększenie różnorodności biologicznej na ziemiach polskich.