Od 1 stycznia 2021r. zmiana konta bankowego Szkoły.

Należność za obiady i darowiznę na świetlicę należy wpłacać na konto:

Bank Pekao S.A.  I O. w Rzeszowie nr:

95 1240 1792 1111 0011 0321 5904