Dyrektor Szkoły informuje, że w związku ze zmianą przez Ministra MEN terminu ferii zimowych nastąpiła zmiana w kalendarzu roku szkolnego:
23 grudnia – 3 styczeń 2021 ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA
4 – 17 styczeń 2021
FERIE ZIMOWE
29 stycznia – ZAKOŃCZENIE I PÓŁROCZA

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych to 24 i 28 maja 2021 (zmieniony termin z 4 i 5 stycznia 2021).