Uczestnicy koła szachowego po raz pierwszy wzięli udział w Ogólnopolskim Internetowym Konkursie Szachowym „SzachMaks” w swoich kategoriach wiekowych.
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i średnich od klasy 2 z podziałem na kategorie wiekowe. Zadaniem konkursowym uczestników jest samodzielne rozwiązywanie dopasowanych do wieku 24 zadań lub pytań szachowych, w wyznaczonym dniu konkursu i w wyznaczonym czasie.

W SzachMaksie trzeba wykazać się: wiedzą szachową, spostrzegawczością, umiejętnością logicznego myślenia oraz być gotowym na niestandardowe zadania. Konkurs ten odbył się 29.10.2020 r. Przystąpiło do niego 4 naszych uczniów. Niestety nikomu nie udało się zająć głównych nagrodzonych trzech pierwszych miejsc, ale uczestnicy i tak zasługują na wielkie brawa i gratulacje. Wyniki są wspaniałe jak na pierwszy raz udziału w konkursie i samodzielnym rozwiązywaniu zadań pod presją czasu.

Wyniki uzyskane w swoich kategoriach wiekowych:
Wojciech Matjaszowski – 1 miejsce w województwie podkarpackim, 36 w kraju,
Antonina Nazarko – 2 miejsce w województwie podkarpackim, 47 w kraju,
Patryk Walaszek – 1 miejsce w województwie podkarpackim, 120 w kraju,
Wiktoria Pietrzak – 1 miejsce w województwie podkarpackim, 56 w kraju.

Uczniowie otrzymają pamiątkowe dyplomy. Dyplom również otrzymała Pani Lilianna Sabat w dowód uznania profesjonalizmu oraz zaangażowania w rozwijanie talentów i zainteresowań uczniów biorących udział w ogólnopolskich interaktywnych konkursach przedmiotowych, która także uczestniczyła w  konkursie dla koordynatorów i zajęła 15 miejsce w kraju.