Od poniedziałku, 9 listopada br. decyzją Premiera RP, klasy 1-3 szkoły podstawowej przechodzą na nauczanie zdalne. Zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas I-VIII szkoły podstawowej będzie do 29 listopada 2020 r.

Do zdalnego nauczania i prowadzenia lekcji AUDIO-VIDEO stosujemy platformę Teams. wg. obowiązującego planu lekcji, gdzie lekcja trwać będzie 35 min.

Zgodnie z rekomendacją MEN i zaleceniami Kuratorium Oświaty w Rzeszowie dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu istnieje możliwość udziału we wszystkich lekcjach zdalnie na terenie szkoły.

Od poniedziałku, 9 listopada br. Szkoła będzie  miała obowiązek zapewnienia funkcjonowania świetlicy szkolnej dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.

Bardzo proszę o zgłaszanie dzieci, które będą potrzebowały takiej  opieki w świetlicy szkolnej  do 6 listopada 2020 r telefonicznie nr tel 13 46 310 71 w godz. 7.30 do 14.30.