Na zajęciach międzyoddziałowych z matematyki uczniowie klas siódmych odbyli podróż
w czasie i przestrzeni, dzięki której poznali rozwój matematyki od narodzin do wyrafinowanej dziedziny nauki, którą jest dzisiaj.

„Historia matematyki” to niezwykły program, w którym Marcus du Sautoy – profesor matematyki na uniwersytecie w Oxfordzie przygląda się, jak ważna i fundamentalna jest matematyka w naszym życiu.  Podróż rozpoczyna się w Egipcie, gdzie zapisywanie wzorów pór roku, a zwłaszcza powodzi Nilu, było niezbędne dla gospodarki. Du Sautoy odkrywa użycie systemu dziesiętnego opartego na palcach dłoni, niezwykłej metodzie mnożenia
i dzielenia. Następnie udaje się do Babilonu i odkrywa, że ​​sposób, w jaki dziś funkcjonujemy, opiera się na babilońskim systemie liczb bazowych 60. To dzięki Babilończykom mamy 60 sekund na minutę i 60 minut na godzinę. W Grecji, w domu starożytnej greckiej matematyki, patrzyliśmy na wypowiedzi niektórych największych matematyków, w tym Pitagorasa, Platona, Euklidesa i Archimedesa. Uczniowie przekonali się o tym, że matematyka leży
u podstaw innych nauk, techniki i kultury, które kształtują nasz świat.