Informujemy, że należność za obiady w miesiącu październiku wynosi 105,00 zł.
Pieniądze proszę wpłacać do 10.10.2020r.
Należność za obiady należy wpłacać przelewem na konto
 
29 8642 1184 2018 0070 7664 0005.
 
W tytule wpłaty należy podać : Szkoła Podstawowa nr 3, ul.Stróżowska 4, 38 – 500 Sanok,
nazwisko i imię dziecka, klasa oraz miesiąc, którego dotyczy wpłata.
 
Nieobecność ucznia na obiadach trwajaca dłużej niż dwa dni należy zgłaszać w pierwszym
dniu nieobecności telefonicznie od godz. 9.00 do godz. 10.00. Nr telefonu 13 46 310 71