Celem Świetlicy jest niesienie specjalistycznej pomocy dzieciom i młodzieży, a w szczególności:

1. Prowadzenie działalności opiekuńczo–wychowawczej i terapeutycznej.

2. Łagodzenie niedostatków wychowawczych i eliminowanie zaburzeń zachowań.

3. Zapobieganie zachowaniom nieakceptowanym społecznie i szkodliwym dla zdrowia.

4. Promowanie zdrowego stylu życia u dzieci i młodzieży.

5. Zaspokajanie potrzeb emocjonalnych.

6. Rozwijanie zdolności i zainteresowań wychowanków.

6. Propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego.

 

Spotykamy się w każdy wtorek od 15:00 do 18:00.

Serdecznie zapraszamy do zapisów!!!

Liczba miejsc ograniczona!!!Osoby prowadzące świetlicę:
Anna Nater – Chlebińska
Magdalena Błachuta