Informujemy, że należność za obiady w miesiącu wrześniu wynosi 105,00 zł. Pieniądze proszę wpłacać do  10.09.2020 r.
Należność za obiady należy wpłacać przelewem na konto:
29 8642 1184 2018 0070 7664 0005
W tytule wpłaty należy podać:  Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Stróżowska 4, 38-500 Sanok, nazwisko i imię dziecka, klasa oraz miesiąc, którego dotyczy wpłata.
 
  Nieobecność ucznia na obiadach trwającą dłużej niż dwa dni należy zgłosić w pierwszym dniu nieobecności telefonicznie od godz. 900do 10 00, wówczas należność za obiady zostanie odliczona. Tel. do szkoły 13 46 31 071.