Drukuj

 

Ze względu na panującą epidemię i zagrożenie zakażeniem COVID-19, stosując się do wytycznych GIS, MZ i MEN, rozpoczęcie roku szkolnego dla klas II – VIII odbędzie się w szkole z wychowawcą o godz. 9.45. Uczniowie wchodzą do szkoły w maseczkach lub przyłbicach, zdejmują je dopiero po zajęciu miejsca w ławce.

Rozpoczęcie dla uczniów klas pierwszych, wraz z jednym rodzicem, dyrekcją szkoły i wychowawcami klas na placu apelowym Szkoły o godz. 9.00. W przypadku braku pogody rozpoczęcie odbędzie się w budynku Szkoły. Rodzice wraz z uczniami wchodząc do szkoły zachowują reżim sanitarny (maseczki lub przyłbice, dezynfekcja rąk, dystans społeczny).

 

Uwzględniając wytyczne MEN, MZ i GIS w Szkole wprowadzono zmiany organizacyjne. Do najważniejszych z nich należą:

 

Szczegółowe rozwiązania zostaną podane w e-dzienniku.