Ze względu na panującą epidemię i zagrożenie zakażeniem COVID-19, stosując się do wytycznych GIS, MZ i MEN, rozpoczęcie roku szkolnego dla klas II – VIII odbędzie się w szkole z wychowawcą o godz. 9.45. Uczniowie wchodzą do szkoły w maseczkach lub przyłbicach, zdejmują je dopiero po zajęciu miejsca w ławce.

Rozpoczęcie dla uczniów klas pierwszych, wraz z jednym rodzicem, dyrekcją szkoły i wychowawcami klas na placu apelowym Szkoły o godz. 9.00. W przypadku braku pogody rozpoczęcie odbędzie się w budynku Szkoły. Rodzice wraz z uczniami wchodząc do szkoły zachowują reżim sanitarny (maseczki lub przyłbice, dezynfekcja rąk, dystans społeczny).

 

Uwzględniając wytyczne MEN, MZ i GIS w Szkole wprowadzono zmiany organizacyjne. Do najważniejszych z nich należą:

  • każda klasa będzie się uczyć w stałej sali. (wyjątek: lekcje wf, informatyki, grupy językowe)
  • wydzielone trzy odrębne wejścia do Szkoły:
    - wejście nr 1 (wejście główne od strony szatni) – uczniowie edukacji wczesnoszkolnej (dzieci korzystające ze świetlicy).
    - wejście nr 2 (od strony harcówki) – klasy  4a, 4b, 5a, 5b, 6a
    - wejście numer 3 (wejście dla Szkoły „8 plus”) - klasy:  6b, 6c, 7a, 7b, 8a, 8b
  • harmonogram spożywania posiłków dla poszczególnych klas
  • uczniowie wchodzą do szkoły w maseczkach lub przyłbicach, zdejmują je dopiero po zajęciu miejsca w ławce. Wychodząc na przerwy zakładają maseczki.

 

Szczegółowe rozwiązania zostaną podane w e-dzienniku.