Drodzy Uczniowie, Rodzice, Opiekunowie.
W związku z sytuacja epidemiologiczną nie planujemy uroczystości zakończenia roku szkolnego.
Msza św. na zakończenie roku szkolnego, z zachowaniem obowiązujących przepisów sanitarnych, zostanie odprawiona w piątek 26 czerwca o godz. 8.00. Opiekę nad dziećmi w tym czasie sprawują Rodzice lub Opiekunowie.
Uczniowie, Rodzice lub upoważnieni Opiekunowie mogą odebrać świadectwa w dniu 26 czerwca 2020 r. według umieszczonego poniżej harmonogramu lub w terminie późniejszym podczas dyżuru na wakacjach w sekretariacie lub we wrześniu po powrocie do szkoły.
Podczas odbioru świadectw prosimy o stosowanie się do procedur bezpieczeństwa (zachowanie odstępu, maseczki/przyłbice, rękawiczki, dezynfekcja rąk).
Decyzja o sposobie odbioru świadectwa zależy tylko i wyłącznie od woli Rodzica lub prawnego Opiekuna dziecka.

Uczniowie klas IV-VII podczas odbioru świadectwa oddają wychowawcy kluczyk do szafki. Szafki muszą zostać zdezynfekowane podczas wakacji dlatego proszę zabrać wszystkie rzeczy z szafek przed wakacjami.

Wypożyczone laptopy i modemy proszę zwrócić do sekretariatu do dnia 30 czerwca.

p.o. Dyrektor Anna Grzebień