Zgodnie z ustalonym kalendarzem roku szkolnego oraz nowymi terminami przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty dni:
16 czerwca 2020 – egzamin ósmoklasisty z języka polskiego 
17 czerwca 2020 – egzamin ósmoklasisty z matematyki
18 czerwca 2020 – egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego 

są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych (zdalnych).