W dniu 2 czerwca 2020 w naszej szkole powstał „Tradycyjny Sad”, zrealizowany w ramach ogólnopolskiego projektu edukacyjnego dofinansowano przez Fundację Bank Ochrony Środowiska. Na inaugurację tego wydarzenia zostali zaproszeni szczególni goście Burmistrz Miasta Sanoka Pan Tomasz Matuszewski, wiceburmistrz Grzegorz Kornecki oraz Radna Miasta Sanoka Pani Bogumiła Małek.
Koordynatorem projektu jest Pani Agnieszka Dereń, a w skład zespołu wchodzą uczniowie klasy 5A: Dominik Adam, Oliwia Florek, Gracjan Głuszko, Lena Jackiw, Agnieszka Klimiuk, Natalia Kutiak (lider zespołu), Anastazja Lichtenberg, Kacper Myćka, Alicja Rachwalska, Martyna Romerowicz. Naszym celem jest zwiększenia zasobów genetycznych drzew starych odmian, a tym samym zwiększenia różnorodności biologicznej na ziemiach polskich oraz zdobywanie wiedzy na temat starych odmian drzew owocowych i sposobu ich pielęgnacji niepowodującej negatywnego wpływu na środowisko.